Εγγραφές

Στην ακαδημία μπάσκετ γίνονται δεκτά όλα τα παιδιά , αγόρια και κορίτσια,  από 5 ετών.

Οι εγγραφές νέων αθλητών/αθλητριών για την αθλητική περίοδο 2020-2021 ξεκινούν στις 29/8/2020 και θα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου, Κυδωνίας 18, Χαλάνδρι

Για την εγγραφή κάθε νέου αθλητή/αθλήτριας στον ΓΣ Προμηθέα Χαλανδρίου είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

  1. H Συμπλήρωση της παρακάτω Αίτησης Εγγραφής.
  2. H προσκόμιση ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  για συμμετοχή στις δραστηριότητες του Συλλόγου (Πρωτότυπη)
  3. Καταβολή άπαξ του κόστους εγγραφής (30€) στα γραφεία του Συλλόγου.

Επιπλέον, για τη συμμετοχή των αθλητών/αθλητριών σε αγωνιστικές δραστηριότητες απαιτούνται :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Αίτηση εγγραφής νέου Αθλητή/τριας στον ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
'Ονομα & Επώνυμο
Εισάγετε σε μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ
Οδός, Αριθμός, Πόλη, ΤΚ
Κιν. Τηλέφωνο γονέα
E-mail επικοινωνίας γονέα