Συνδρομές

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021

Η αθλητική περίδος ξεκινά τον Σεπτέμβριο 2020 και λήγει τον Ιούνιο 2021.
_______________________________________________________________________________

Η πληρωμή της συνδρομής για ΕΝΑ ΑΘΛΗΤΗ στον Σύλλογο γίνεται με έναν από ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους :

1. ΜΗΝΙΑΙΩΣ : Σε 10 δόσεις των 35€ τον μήνα

2. ΣΕ 3 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 100€ : τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, τον ΝΟΕΜΒΡΙΟ και ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

3. ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ : 280€.

Οι πληρωμές θα γίνονται στις (5)  ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΗΝΑ.

_______________________________________________________________________________

Η πληρωμή της συνδρομής για ΔΥΟ ΑΘΛΗΤΕΣ  στον Σύλλογο γίνεται  με έναν από τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους :

1. ΜΗΝΙΑΙΩΣ : Σε 10 δόσεις των 30€ τον μήνα

2. ΣΕ 3 ΔΟΣΕΙΣ : τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 100€, τον ΝΟΕΜΒΡΙΟ 90€, τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 90€

3. ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ : 250€.

Οι πληρωμές θα γίνονται στις (5)  ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΗΝΑ.

________________________________________________________________________________

Το κόστος για τα ρούχα όλων των αθλητών & αθλητριών  δεν συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια συνδρομή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όλοι οι αθλούμενοι/νες στην Ακαδημία θα πρέπει να προσκομίσουν ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ για συμμετοχή σε κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα.

Επιπλέον, για την συμμετοχή σε αγώνες τουρνουά και πρωταθλημάτων , οι αθλητές-τριες είναι υποχρεωτικό βάσει νομοθεσίας να προσκομίσουν ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (ισχύει για 1 έτος) κατάλληλα συμπληρωμένη με βάση το υπόδειγμα.